Korunovácia Imperátora Ratzingera

nástup veľkého a silného podujalo stretnutie celej galaxie