História krvavej viery

V tejto sekcií vám chceme priblížiť často zabudnuté, ale pravdivé skutočnosti o kresťanstve. Všetky informácie sú čerpané zo solidných zdrojov a našou snahou je objektívny pohľad na chybné kroky viery. O tom, že ich nie je málo a že nie sú zanedbateľné, svedčí história, s ktorou sa vás tu budeme snažiť oboznámiť


Články
(autors: Dccp.Fco, Sine Nomine, Focl)

Kto napísal Bibliu? Kto napísal Bibliu? Táto otázka je pre veriaceho kresťana len rétorickou, pretože hneď má pripravenú a dobre naštudovanú odpoveď: Boh je autorom Biblie. Dovolil som si pochybovať...
(autor: Karug)(video) Zeistgeist - Zeitgeist je nekomerčný dokumentárny film, ktorý si v priebehu krátkeho času získal mnoho obdivovate1ov po celom svete. Jeho prvá časť sa venuje plagiátorstvu, ktorého je kresťanská viera preplnená.
(autor: www.zeitgeistmovie.com)

Žena na pápežskom stolci Dcéra anglických misionárov to dotiahla ďalej akoby to akýkoľvek človek jej doby očakával, omyly a predsudky boli voči nej nekonečné.
(autor: Sine Nomine)


Vyrabovanie Konštantínopola Dobytie Konštantínopola križiakmi bol definitívny zlom v križiackej ideológií, už si nikto nerobil ilúzie, pokiaľ šlo o skutočné ciele ďalších výprav. Preto nakoniec upadla táto myšlienka do zabudnutia..
(autor: Sine Nomine)

Zánik templárov - Koniec rehole chudobných nasledovníkov Krista, ktorých zahubila vlastná chamtivosť po bohatstve. Vojaci spasiteľa, ktorí nahonobilii príliš veľa majetku od pohanov sa nakoniec nedočkali zľutovania od bratov vo viere.
(autor: dccp.FCO)

Západná schizma - Rozdelenie Západnej cirkvi je jednou z najvýznamnejších udalostí stredovekých dejín. Pravá tvár rímskej cirkvi sa odhalila v celej svojej pokrivenej nahote.
(autor: Sine Nomine)Stručná história katarskej herézy - Vznik a krvavý zánik skupiny ľudí, ktorí sa odpútali od katolickej cirkvy, ich myšlienky boli mierumilovné, ale to pre Vatikán nehralo žiadnu rolu.
(autor: Sine Nomine)


Pápežstvo ako cesta k svetovláde - Krutý a pravdivý obraz mocenárstva Vatikánu a jeho pápežov z minulosti, ktorí pre moc a peniaze urobili všetko.
(autor: Karug )


Škandály vo Vatikáne - Zopár faktov z histórie stredovekého Vatikánu. Odpustky, kadaversinoda a iné.
(autor: Karug)


Bartolomejská noc - Šokujúce fakty historickej udalosti, katolícky fantizmus, ktorý prepukol roku 1572 vo Francúzsku.
(autor: Sine Nomine)

Nazis Church - Skutočná pravda o Vatikáne počas druhej svetovej vojny, zdokumentované formou dobových fotiek.
(autor: Focl)Cirkev a zmysel - Krátka úvaha na tému cirkev, stručná história, metódy inkvizície a teror v stredoveku.
(autor: Focl)Protirečenia v biblií - Biblia je kniha protikladov a protirečení, tu je zopár dôkazov o rozporuplnosti svätej knihy právd.
(autor: Focl)


Krutosť v biblií -
Ak Boh spravil skutočne to čo je v Biblií napísané, nemôže byť jeoh kresťanstvo náboženstvo lásky, dobra,odpustenia,... dôkaz? čitajte!
(autor: Focl)