Škandály vo Vatikáne

- nesvätí pastieri -

Život mnohých svätých otcov bol už za ich života kritizovaný. Nezhody vo Vatikáne nakoniec viedli ku štiepeniu kresťanstva.Podľa kresťanskej viery a želania mnohých veriacich by pápež mal žiť skromne a slúžiť Bohu tak, ako to bolo opísané v Biblii. Ale nemálo pápežov sklamalo svojich veriacich.Túžili po bohatstve a moci, porušovali aj celibát, ktorý vnucovali iným. Niektorí sa nezastavili ani pred podvodmi a dokonca vraždami.

Temné storočie

Nie nadarmo sa obdobie od konca 9. do začiatku 11. storočia nazýva temné storočie pápežstva. Mnohí historici otvorene priznávajú svoje zhnusenie, keď prednášajú dejiny tejto doby.

"Kadaversinoda"

Pápež Štefan VI. v roku 897 nechal vykopať pozostatky svojho predchodcu Formosy a v pápežskom kostýme ich posadil na pápežský trón. Tam mu Štefan VI. urobil proces. Obžaloval ho, že vôbec nemal byť pápežom, pretože bol biskupom inej diacézy a tak nezodpovedal za Rím. Okrem toho ho obžaloval z porušenia prísahy. Výsledok obžaloby bol od začiatku jasný: vinný. Formosovej mrtvole odťali prsty prísahy, zvliekli ho z pápežského rúcha a hodili do Tiberu. Do pol roka po tejto udalosti bol Štefan VI. zvrhnutý, hodený do žalára a tam zadusený.

Hračka rímskej šľachty.

V tom čase bol Vatikán len hračkou talianskej a hlavne rímskej šľachty. Obidve strany sa otvorene osočovali a súperili. Teodor II. bol prívržencom Formosa a Kadaversinodu vyhlásil za neplatnú. S nástupom Sergia III. na Petrov stolec sa tón zmenil. Bol zúrivým oponentom Formosa. Okrem toho bol postavou s veľmi zlou povesťou - mal údajne zabiť svojho predchodcu, aby sa dostal k moci a k bohatstvu. Splodil syna, neskoršieho pápeža Johanesa XI. So slúžkou Maroziou.

Čas "Pornokracie"

Čo sa odohrávalo v nasledujúcich rokoch, nazval historik a kardinál Casere Baronius "pornokraciou", Pápeži zamestnávali osobné slúžky ako konkubíny. Takou bola Marozia, jej matka Theodora I., dcéry Marozia II. a Theodora II. Marozia mala údajne odstraňovať konkurentov pre svojich "favoritov". Neskôr jej vlastný syn zasadol do funkcie pápeža len ako 20-ročný.

Zabitý podvedeným manželom

Aj Maroziin vnuk sa stal pápežom Johanesom XII. Vtedy mal len 16 alebo 18 rokov a tak sa stal najmladším pápežom v dejinách. Počas svojho vládnutia si držal hárem žien, s darmi pútnikov prevádzkoval "kasíno", a rozhádzal cirkevné majetky. Dopúšťal sa incestu, podvodou a hovorí sa aj o vraždách. O jeho smrti je napísané: bol ubitý mužom, ktorý ho nachytal zo svojou ženou.

Predaj odpustkov

V 15. a 16. storočí, v období renesancie žili pápeži ako najbohatší šľachtici. Utrácali a zabávali sa ako to len mohlo. Aby sa takýmto štýlom života mohlo žiť aj naďalej, potrebovali pápeži peňažné zdroje. V tejto oblasti bol veľmi "kreatívny" pápež Sixtus IV. Dal zdaniť prístup do Vatikánu a udeľoval licencie bordelom. Ale keď potreboval peniaze na stavbu Sixtínskej kaplnky dostal ďalší "geniálny" nápad: za poplatky si ľudia mohli zachrániť dušu a aj dušu už zosnulých príbuzných pred pekelným ohňom. Týmyto odpustkami narazil na zlatú baňu. Peniaze pribúdali neuveriteľnou rýchlosťou.

Príspevky na Dóm sv. Petra.

Stavba nového Dómu stála nekresťanské množstvo peňazí a tak predajcovia odpustkov kočovali z mesta do mesta a predávali ľuďom "cestovné karty do neba". Jeden z najúspešnejších predajcov bol dominikánsky mních Johan Tetzel.

Protest Martina Luthera

31. októbra 1517 sa predaj odpustkov stretol s nevídaným odporom. Augustínsky mních Luther napísal svojim nadriadeným, že požaduje zastavenie predaja odpustkov a návrat k pôvodnej cirkvi. Argumentoval skutočnosťou, že klérus a pápež už nemajú nič spoločné s Petrom a Ježišom, ide im už len o moc a vlastníctvo. Jeho 95 téz rozprúdilo "reformáciu" a tým aj rozpad vtedajšej cirkvi.

                                                                                                                 Karug