Pekelné domy

Predstavte si takúto situáciu...

Vstupujete do cudzieho domu, ktorý je vyzdobený ako americké domy počas halloweenu, ale decentnejšie. Privíta Vás neznáma osoba, ktorá je slušne oblečená a v ruke drží malú, hrubú knihu. Predstaví sa Vám ako sprievodca. Exkurzia začína.
Sprievodca Vás vedie z izby do izby a necháva Vám vždy dosť času na dôkladnú obhliadku každej miestnosti.
V prvej miestnosti leží mladý muž, spútaní reťazami. Nehýbe sa, ale jeho tvár smeruje k stropu. Jeho šaty sú roztrhané a údy krvavé. Potí sa a jeho oči neprestajne slzia.
Druhá miestnosť je nízka a úzka. Mladá žena zo strapatými vlasmi sa nervózne prechádza a stále mení smer. Pohybuje sa nekontrolovateľne a pôsobí dojmom schizofrenika. Trpí. Stále si drží hlavu, ako počas silnej migrény.
Tretia miestnosť je plná mužov v strednom veku, ktorý sa pokúšajú navzájom sa nedotýkať. Ale nedarí sa  im to. Až chorobne sa chcú od seba vzdialiť, ale niečo ich drží pokope.
Ďalšie miestnosti sú plné ohňa, výkrikov, bolesti, hanby a zúfalstva. Ľudia trpia, plačú a ich telá ležia v neprirodzených polohách.
Sprievodca Vás vedie ďalej a ďalej. Vidíte mnoho miestností z mnohými trpiacimi, až kým Vás nezavedie do úplne inej miestnosti.
Posledná miestnosť je svetlá, natretá bielou farbou. Strop je žltý a mnoho lámp osvetľuje miestnosť príjemným, tlmeným svetlom. Miestnosť príjemne vonia. V tejto časti domu sú aj stoličky, na ktoré si môžete sadnúť.
Sadnete si oproti sprievodcovi, ktorí pomaly otvára svoju knihu a niečo si potichu číta.
Sprievodca sa na Vás pozrie, usmeje sa a prehovorí:
„Spomínate si na mladého muža v reťaziach? Tak ten trpí pretože počas života miloval alkohol.“
Ticho počúvate a uvedomujete si, že pivo si tiež radi dáte.
„Videli ste ženu v druhej miestnosti? Ona trpí preto, lebo dobrovoľne potratila a mala sex mimo manželstva. V tretej miestnosti si odpykávajú večný trest homosexuáli. Ostatné miestnosti sú plné ateistov, rozvedených párov, samovrahov a iných hriešnikov.“
Až teraz ste si všimli, že na stene za sprievodcom visí kríž.
„Zrieknite sa svojich hriechov a proste Ježiša o odpustenie, inak skončíte rovnako ako títo ľudia. Budete trpieť naveky.“
Potom sprievodca začne vysvetľovať veci ako: prvý hriech, Vykupiteľ, nebo a peklo...
Opúšťate dom zo zmiešanými pocitmi a jednou rukou držíte svoje dieťa, ktoré už od začiatku plače.

 

Tento príbeh je fikciou, ale je založený na skutočnosti.
Pekelné domy, nazývané aj domy súdu, sú skutočnosťou. Sú rozšírené najmä v období halloweenu. Ich vznik sa datuje do 70. rokov 20. storočia. V spojených štátoch amerických sa tešia podpore zo strany cirkví a cirkevných organizácií, niekedy aj štátu. V takýchto domoch Vám herci názorne ukazujú, čo Vás čaká v pekle, ak ste napríklad homosexuál, alebo drogovo závislý. Sprievodcovia Vás potom poúčajú, prečo títo ľudia trpia a ako sa tomu dá vyhnúť.

V týchto domoch sa najčastejšie zobrazujú hriechy ako:
mimomanželský sex, potrat, používanie kondómov, alkoholizmus, drogová závislosť, ateizmus, okultizmus, príslušnosť k iným náboženstvám, samovražda a iné trestné činnosti. Pekelné domy sa často zariaďujú podľa súčasných politických potrieb. Tieto domy súdu sú pod množstvom kritiky zo strany ateistov, psychológov, učiteľov, politikov, ale aj zo strany samotných veriacich.

Psychológovia upozorňujú najme na vplyv takýchto skúseností na deti a mládež, pretože táto veková skupina je ľahko ovplyvniteľná.


ukážky z týchto domov bláznovSamozrejme, že prevádzkovatelia takýchto atrakcií sa len riadia svojim presvedčením, že slovo Božie sa musí rozširovať. Je to istý druh misionárskej práce.


Ale teraz posúďte Vy, či je takáto forma misionárskej práce „v poriadku.“

Karug